Vi kommer att visa The English Minnits på minst 10 platser under våren 2015 i samband med Läromedias inspirationsdagar. Då kan du prova att jobba med spelet på en stor touchskärm!

2157 View