I januari 2015 kommer The English Minnits att presenteras på The ICCE Conference i Las Vegas som ett exempel på meaning construction. Meaning construction utgår från en språkvetenskaplig teori som menar att språket i sig inte har något innehåll – allt innehåll skapas när individer kommunicerar med varandra.

Read More